Prawo

AKTY PRAWA EUROPEJSKIEGO

 
 
 

AKTY PRAWA KRAJOWEGO

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 923) i Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 103, poz. 601). 
 
 
 
 
 
 
 

WYTYCZNE

 

Przyjęte
 
 
 
 
 
(WP 218) Stanowisko w sprawie podejścia opartego na ryzyku w ramach prawnych ochrony danych
W dniu 30 maja 2014 r. Grupa Robocza Art. 29 wydała stanowisko w sprawie podejścia opartego na ryzyku w ramach prawnych ochrony danych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenty przyjęte, przed wynikiem konsultacji społecznych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Magdalena Bialik