Szkolenia

SZKOLENIA DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

Inspektor Ochrony Danych prowadzi szkolenia dla osób zatrudnianych. W  miarę dostępnych miejsc, w szkoleniu mogą uczestniczyć pozostali pracownicy Uczelni, którzy jeszcze nie odbyli szkolenia lub chcą go powtórzyć. Chęć udziału w  szkoleniu należy zgłaszać bezpośrednio u Inspektora Ochrony Danych.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią COVID-19, szkolenia prowadzone są w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji MS - Teams.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Magdalena Bialik