Szkolenia

 

SZKOLENIA DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW URK

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem przez Państwo różnych form współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

 

 

Każdy nowy pracownik/współpracownik Uczelni jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Szkolenie to jest szkoleniem obowiązkowym.

 

 

 

W związku z tym niezbędne jest wykonanie następujących czynności:

 

 

Oto link do dedykowanego szkolenia, proszę o zapoznanie się z nim:

 

https://pastorius.com.pl/urk/
Hasło: zostanie przesłane pocztą elektroniczną na wniosek mailowy wysłany na adres iod@urk.edu.pl (z tytułem wiadomości: hasło do szkolenia oraz określeniem w treści wiadomości charakteru pracy na Uczelni np. pracownik, kontrahent, osoba na umowę zlecenie/o dzieło, stażysta, praktykant).

Proszę o zapoznanie się z zawartością podstrony internetowej: https://iod.urk.edu.pl/kontakt.html . Znajdują się na niej najbardziej potrzebne wzory, materiały i dokumenty RODO.

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 96/2018 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych RODO. Załączniki do w/w Zarządzenia są dostępne jedynie w wersji papierowej, zgodnie z Komunikatem Rektora Nr 3/2018 z dnia 25 maja 2018 roku.

 

 

Proszę o konsultację, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, z Państwa bezpośrednim przełożonym, celem przygotowania przez Koordynatora Ochrony Danych Osobowych w danej jednostce, upoważnienia pisemnego do przetwarzania danych osobowych.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Magdalena Bialik