Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych
(podstawa prawna art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Uniwersytetowi Rolniczemu, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Uniwersytetu Rolniczego jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub na podstawie umowy (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz
  •  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.


Wykonując prawo do przenoszenia danych  osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Uniwersytet Rolniczy bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


Wykonanie prawa, o którym mowa  pozostaje bez uszczerbku dla art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Prawo do przenoszenia danych  nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Magdalena Bialik