Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych
(podstawa prawna art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Uniwersytetowi Rolniczemu, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Uniwersytetu Rolniczego jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub na podstawie umowy (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz
  •  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.


Wykonując prawo do przenoszenia danych  osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Uniwersytet Rolniczy bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


Wykonanie prawa, o którym mowa  pozostaje bez uszczerbku dla art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Prawo do przenoszenia danych  nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Magdalena Bialik